Regler: Ølkroket

Almindelig ølkroket
Almindelig ølkroket adskilder sig fra kroket på den væsentlige måde, at der indgår øl. Hvor kroket er sjovt til diverse familiefester, så giver øllens indtog til denne sport en ekstra karakter til spillet og giver den ekstra tænding, som mangler i mormors have. I denne henseende skal opmærksomheden rettes mod regel 13-15, som beskriver den væsentlige forskel på kroket og almindelig ølkroket.

1 Banen
I almindelig kroket stiller man en bane op efter nedenstående skitse:

Kroket bane

Banen består af 9 porte, hvor port 4 er en dobbeltport. Der placeres en pind før port 1 og efter port 7.
Banen er typisk 25-30 meter lang og 15-20 meter bred.

2 Start
Hvert hold stiller med en repræsentant, som vælger en farve.  For at afgøre hvem der skal starte kan man skyde efter pind 1 og vedkommende hvis kugle er tættest på uden at røre skal starte. Rækkefølgen derefter er så givet ved stregerne på pindene.

Starten går ved, at det startende holds kugle ligger umiddelbart bagved pind 1, hvorefter den kroketeres frem mod port 1 og 2. Det er det overordnede mål, at kuglen skal igennem portene rundt om på banen.

3 Regler

 1. En port er først passeret når man kan få et køllehåndtag mellem porten og kuglen. Se figur
  Er kuglen i buen skal man tilbage og så igennem.
 2. Når man passere en port får man et ekstra slag. Passeres porten baglæns opnås ikke ekstra slag eller passage videre.
 3. Hvis man rammer pind 2 skal man starte forfra.
 4. Midterbuen, skal passeres begge veje. Passage her giver begge veje to ekstra slag, hvis man kommer hele vejen igennem på et salg. Buerne skal begge veje passeres på een gang, dvs. man ikke kan opnå et ekstra slag ved at passere den ene bue. Buerne er passeret når man som på figuren kan placere sin kølle mellem kuglen og buerne. Man kan altså godt “drible” gennem buerne bare man er kommet ind fra den rigtige side. Kommer man til at ligge ”i/under” buerne er man fredet og må ikke krokeres (men gerne rammes, hvilket dog heller ikke giver ekstra slag). Når man på næste slag forhåbentlig kommer gennem buerne straffes man ved kun at opnå et ekstra slag mod normalt to. Ligger man “i” buerne og bliver skudt ud inden det er ens egen tur igen, skal man ind fra den oprindelige side igen og kan dermed have mulighed for at opnå to ekstra slag.
 5. Hvis man rammer en modstanders kugle får man et ekstra slag, eller man må krokeremodstanders kugle, hvis begge parter har passeret port 3.
 6. I krokaden kan man vælge at holde på sin egen kugle med foden før slaget tages, eller man kan lade begge kugler ligge løse hvis man skal samme vej. Egen kugle flyttes til modstanders.
 7. Passere man en bue efter krokade med egen kugle, giver dette et ekstra slag. Hvis modstanderen passere gælder det ikke som en rigtig passage og kuglen skal igennem porten igen.
 8. Rammer en af kuglerne pind 2 efter krokade gælder regel 3 for den kugles ejer, som rammer pinden.
 9. Man må ikke krokere samme kugle to gange i træk, man skal have passere en port inden.
 10. Når alle porte er passeret skal pind 1 rammes og det hold, som først rammer har vundet.
 11. Ligger en kugle utilgængeligt må den flyttes længden på et krokethoved ud.
 12. En kugle der rammes, men triller mindre end et halvt krokethovedbredde skydes igen (dog kun et ekstra forsøg).
 13. Man har retten til at placere en øl på banen i bytte for det slag man ellers havde retten
  til. Øllen skal placeres mindst længden på et krokethoved fra de andre øl på banen.
 14. Rammer en kugle en øl, tilhører denne øl kuglens ejer. Øllen fjernes fra banen med det samme. (rammer øl flere øl tildeles disse også).
 15. Man kan kun have en øl i hver hånd, og man må ikke stille dem fra sig, når man skal skyde. Dvs. at har man to eller flere øl, må man ikke skyde, og man mister sin tur (ofte får man en gentlemans tidsfrist til at bunde sine øl.
 16. Laver man tekniske fejl giver det en straføl. Tekniske fejl er f.eks at vælte en øl på banen, rive en bue op, hoppe over i rækkefølge, skyde uden øl i hånden m.m. Fejl skal opdages og straffes inden næste hold slår.
 17. Laver man en bevist fejl eller snyder giver det pande-mod-pind (se nedenfor). Eksempler kan være at hælde sin øl ud, bevist flytte en kugle mm.

<=KROKET REGLER                                                                                   Gentleman øl kroket =>