Regler: Gentleman ølkroket

Gentelman ølkroket
Gentleman ølkroket har fået sit fantastiske navn fra den enkle begrundelse, at man er en gentleman, hvis man drikker øllene før de andre. Med andre ord, hvor det i langt de fleste drikke spil gælder om at være foran, da det medfører at modstanderen skal drikke, så er det i gentleman ølkroket ikke nødvendigvis en fordel, da det betyder, at man har den største chance for at ramme banen øl. Det medfører, at man er en sand gentleman ved at modstanderen dermed har mindre chance for at skulle drikke selvom han/hun/de er bagud.

Kun en gentleman kan med stil spille dette spil. Drikke øl i store mængder, mens vedkommende elegant bevæger sig gennem banen med stålfast rytme og elegance i skudene. Idet en gentleman ikke længere besidder denne evne, dumper vedkommende ned i tabellen og en ny gentleman må tage over i den herodiske kamp om at rydde øllene af banen, men samtidig komme i mål, som den første. Det er trods alt en konkurrence.

1 Banen
I denne form for kroket er der ikke nogen fast opskrift på banen. Den kan bygges, hvor der er plads. Dog er port 1,2,3 og pind 1 indbyrdes placeret på samme måde som i almindelige kroketregler. Det samme gælder port 6 og 7 samt pind 2.

Den absolut vigtigste forskel fra almindelig ølkroket  er øllenes placering på banen inden kampstart. Modsat almindelig ølkroket, hvor øllene placeres på banen af modstanderne, som forhindringer, så er øllene i gentleman ølkroket allerede placeres på banen ved start. De udgør med andre ord en ekstra forhindring, men også en smuk mulighed for at blive beruset og dermed give spillet en ekstra karakter.

2 Start
Hvert hold stiller med en repræsentant, som vælger en farve. For at afgøre hvem der skal starte kan man skyde efter pind 1 og vedkommende hvis kugle er tættest på uden at røre skal starte. Rækkefølgen derefter er så givet ved stregerne på pindene.

Starten går ved, at det startende holds kugle ligger umiddelbart bagved pind 1, hvorefter den kroketeres frem mod port 1 og 2. Det er det overordnede mål, at kuglen skal igennem portene rundt om på banen.

3 Regler

 1. En port er først passeret når man kan få et køllehåndtag mellem porten og kuglen. Se figur
  Er kuglen i buen skal man tilbage og så igennem.
 2. Når man passere en port får man et ekstra slag. Passeres porten baglæns opnås ikke ekstra slag eller passage videre.
 3. Hvis man rammer pind 2 skal man starte forfra.
 4. Midterbuen, skal passeres begge veje. Passage her giver begge veje to ekstra slag, hvis man kommer hele vejen igennem på et salg. Buerne skal begge veje passeres på een gang, dvs. man ikke kan opnå et ekstra slag ved at passere den ene bue. Buerne er passeret når man som på figuren kan placere sin kølle mellem kuglen og buerne. Man kan altså godt “drible” gennem buerne bare man er kommet ind fra den rigtige side. Kommer man til at ligge ”i/under” buerne er man fredet og må ikke krokeres (men gerne rammes, hvilket dog heller ikke giver ekstra slag). Når man på næste slag forhåbentlig kommer gennem buerne straffes man ved kun at opnå et ekstra slag mod normalt to. Ligger man “i” buerne og bliver skudt ud inden det er ens egen tur igen, skal man ind fra den oprindelige side igen og kan dermed have mulighed for at opnå to ekstra slag. Dog er det ikke sikkert, at denne type bue er i midten eller at der kun er en af dem. Desuden placeres en øl på toppen af denne type buer, som når den vælter, drikkes og en ny placeres med det samme på toppen af buen.
 5. Hvis man rammer en modstanders kugle får man et ekstra slag, eller man må krokeremodstanders kugle, hvis begge parter har passeret port 3.
 6. I krokaden kan man vælge at holde på sin egen kugle med foden før slaget tages, eller man kan lade begge kugler ligge løse hvis man skal samme vej. Egen kugle flyttes til modstanders.
 7. Passere man en bue efter krokade med egen kugle, giver dette et ekstra slag. Hvis modstanderen passere gælder det ikke som en rigtig passage og kuglen skal igennem porten igen.
 8. Rammer en af kuglerne pind 2 efter krokade gælder regel 3 for den kugles ejer, som rammer pinden.
 9. Man må ikke krokere samme kugle to gange i træk, man skal have passere en port inden.
 10. Når alle porte er passeret skal pind 1 rammes og det hold, som først rammer har vundet.
 11. Ligger en kugle utilgængeligt må den flyttes længden på et krokethoved ud.
 12. En kugle der rammes, men triller mindre end et halvt krokethovedbredde skydes igen (dog kun et ekstra forsøg).
 13. Udgår.
 14. Rammer en kugle en øl, tilhører denne øl kuglens ejer. Øllen fjernes fra banen med det samme. (rammer øl flere øl tildeles disse også).
 15. Man kan kun have en øl i hver hånd, og man må ikke stille dem fra sig, når man skal skyde. Dvs. at har man to eller flere øl, må man ikke skyde, og man mister sin tur (ofte får man en gentlemans tidsfrist til at bunde sine øl).
 16. Alle skal blive enige om den korrekte vej gennem banen.
 17. Hvis man bunder en øl før den er blevet tildelt, kan man vælge at sætte denne øl så den er i vejen for modstanderen, eller indløses den til et ekstra slag, når det bliver ens tur.
 18. Laver man tekniske fejl giver det en straføl. Tekniske fejl er f.eks at vælte en øl på banen, rive en bue op, hoppe over i rækkefølge, skyde uden øl i hånden m.m. Fejl skal opdages og straffes inden næste hold slår.
 19. Laver man en bevist fejl eller snyder giver det pande-mod-pind (se nedenfor). Eksempler kan være at hælde sin øl ud, bevist flytte en kugle mm.
 20. Hvis de andre tillader det, kan man også hoppe en øl over ved at lave pande-mod-pind.

4 Pande-mod-pind
Har et hold fået tildelt en PMP udføres denne inden holdets slag. Deltegeren placerer sin pande mod enden af en kroketkølle, vis hoved står på jorden. Derefter løbes der rundt om køllen så hurtigt det kan lade sig gøre. Alle hjælper med at tælle 10 omgange, hvorefter deltageren har 10 sekunder til at fuldføre sit slag (hold sikkerhedsafstand).

Pande-mod-pind

Eksempel på Pande-mod-pind

          <= Almindelig ølkroket                                                                                            Gentleman øl kroket indendørs=>